Wim de Booij pad

Zaterdag 18 maart 2023 vond er een herdenkingsbijeenkomst plaats voor Wim de Booij die van 2001 – 2023 beheerder van het complex was. Het pad naar de kantine leidend is als eerbetoon en ter nagedachtenis naar hem vernoemd.