Wie is wie?

Bestuur:

Voorzitter :  Albert van der Wijst

Penningmeester : Daniel Ostkamp

-Daniel wordt belast met de’ dagelijkse’ gang van zaken.

-Administratiekantoor Wienen neemt ingewikkeldere financiële zaken als begroting, balans, winst- en verliesrekening voor zijn rekening.

Secretariaat : Jeannette Zweers – Hulshof

Bestuurslid: Jeroen Bosman

Klusteam:

Het klusteam bestaat momenteel uit Gerard Driessen, Hans Lieskamp & Roel van ’t Leven. Dinsdagen vanaf 11:00 gaan ze aan de slag. Maar alle (extra) hulp is van harte welkom!

Oproep: het klusteam kan en mag nodig versterkt worden. Meld je aan!

Tuincommissie:

De leden van de tuincommissie, bestaande uit Inge de Heer & Nordin Boumkass,houden een oogje in het zeil voor wat betreft het onderhoud van de tuinen.

Twee maal per tuinseizoen worden de tuinen geschouwd, en wordt bekeken of de tuinen in orde zijn en aan de regels voldoen. Zo niet, volgt een melding naar het bestuur, dat verder actie zal ondernemen.

Er is nog een vacature voor een derde lid.

Aanmeldingscommissie:

Jos van Hinthem & Ads Koster vormen samen de aanmeldingscommissie. Zij leiden toekomstige tuinders rond, beantwoorden hun vragen en begeleiden en coachen ze desgewenst het eerste jaar.

Webmaster:

Léon Roumen:  ljroumen@gmail.com