Water & pompinstallatie

De waterleidingvoorziening aan de noordzijde is inmiddels aangepast met hulp van vrijwilligers( waarvoor dank). Er zijn leidingen aangelegd met een grotere doorsnede.

De pomp zal in het tuinseizoen aanstaan van ’s ochtends 07:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur.