T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg

Voorzieningen

 
BeheerderDe terreinbeheerder, Wim, houdt voor ons het complex netjes. U kunt bij hem melden dat u tegels of ander tuinmateriaal over heeft met vermelding van naam, tuinnummer en telefoonnummer. Wie iets nodig heeft kan navraag doen bij hem, en dat dan verder zelf regelen met de betreffende tuinder. Daarnaast kunt u hem vragen, als hij tijd heeft, of hij kleine klussen voor u kan doen zoals bijvoorbeeld – het repareren van de lekke band van uw kruiwagen – het afzagen van een dikke tak van uw fruitboom – het aftransporteren van tuinafval of andere materialen als u zelf geen mogelijkheid heeft om naar de DAR te gaan (zie ook tuinafval)
Mest / ChampostChampignonmest wordt gezamenlijk besteld per container van ca. 30 m3. De kosten bedragen € 5 per m3. 1 m3 ~ 12 kruiwagens. U kunt betalen door overschrijving op onze bankrekening, of contant in de kantine. Wilt u bij het overschrijven het aantal m3, het nummer van uw tuin èn naam lidmaatschap in omschrijving vermelden. Er wordt tijdig aangegeven wanneer er weer champost besteld kan worden. Verse stalmest kan rechtstreeks bij boer Loeffen besteld worden, telefoon 06 – 30343040. (boer Loeffen heeft sleutels van de grote poorten).
Ploegen en/of FrezenU kunt uw tuin laten Ploegen en/of Frezen. Ploegen €15,00; Frezen €10,00 voor een tuin tot 100 m2. Ploegen € 20,00;  Frezen € 15,00 voor een tuin tot 200 m2. Ploegen € 25,00;  Frezen € 20,00 voor een tuin > 200 m2 Ploegen en/of Frezen kan worden uitgevoerd vanaf oktober als het weer het toelaat. – Overleg met onze terreinbeheerder… U kunt zich inschrijven voor Ploegen en/of Frezen door betaling: … 1) Storten van het juiste bedrag op onze rekening –    IBAN:  NL06 INGB 0002 3507 07 2) Contante betaling in de kantine. Verzuimt u niet uw naam en Tuinnummer(s) te vermelden! Bij twijfel of overige vragen neemt u contact op met het secretariaat secretariaat@volkstuinendesmallesteeg.nl.
ToegangshekkenDe GROTE HEKKEN zijn in principe op slot als de terreinbeheerder Wim de Booij niet aanwezig is. Het is niet de bedoeling dat er met auto’s op de paden wordt gereden anders dan om grote materialen te halen of te brengen. Op afspraak kunnen de hekken geopend  en daarna gesloten worden. Dit dient u wel tijdig, minstens één werkdag van te voren,  af te spreken met Wim (06-46066299) De poort moet ook weer zo snel mogelijk op slot, zodat de paden zo goed mogelijk begaanbaar blijven.
TonkinstokkenU kunt bij De Smalle Steeg tonkinstokken kopen. Ga er niet zelf mee slepen als u ze zo dichtbij kunt aanschaffen! Lengte 270cm, diameter 18/20mm.  Prijs € 1,00/st. Vraag er naar in ons clubhuis!
TuinafvalWij willen graag ons tuincomplex netjes en schoon houden. Als service voor het wegbrengen van (tuin)afval naar de DAR is daarom de aanhangwagen beschikbaar. Als u zelf afval wegbrengt betaalt u voor het gebruik van de aanhanger € 5,00 per dagdeel (ochtend of middag) Als de terreinbeheerder tuinafval voor u wegbrengt betaalt u € 10,00 per rit (u betaalt de huur van de aanhanger plus een bijdrage voor de tijd en benzine). Als u ander afval wilt afvoeren, dan moet u zelf meerijden om u als inwoner van Nijmegen te legitimeren bij de DAR. De kosten per rit zijn ook dan € 10,00. Daarbij komen dan nog de eventuele kosten voor het storten bij de DAR.
Verzekeren Tuinhuisje / KasU kunt uw tuinhuisje inclusief inboedel verzekeren. Als u een huisje verzekerd heeft kunt u op dezelfde tuin ook uw kas verzekeren. Voor informatie kunt u een bericht sturen naar penningmeester@volkstuinendesmallesteeg.nl.
WaterDe uitbreiding van het waterleidingnet: In 2011  en in 2012 is er hard aan gewerkt, met hulp van vrijwilligers. De pomp zal in het tuinseizoen aanstaan van ‘s morgens 6 uur tot ’s avonds 10 uur. In de wintermaanden, van oktober tot april, wordt het (grond)water afgesloten. Het drinkwater, kraan op het terras bij de kantine, en de kraan  links van de poort aan de andere kant, wordt van december tot en met maart afgesloten, wegens bevriezingsgevaar.