Voorzieningen

 

Kantine

De kantine is van april tot oktober van maandag t/m zaterdag van 10:15 – 12:30 uur voor koffie, thee, frisdrank, een tosti of soepje.

Vind je het leuk om een dagdeel te helpen, meld je bij Sandra: aa.siersema@gmail.com


Verzekeren Tuinhuisje / Kas

U kunt uw tuinhuisje inclusief inboedel verzekeren. Als u een huisje verzekerd heeft kunt u op dezelfde tuin ook uw kas verzekeren. Voor informatie kunt u een bericht sturen naar penningmeester@volkstuinendesmallesteeg.nl.


Tonkinstokken

U kunt bij De Smalle Steeg tonkinstokken kopen.
Ga er niet zelf mee slepen als u ze zo dichtbij kunt aanschaffen!
Lengte 270cm, diameter 18/20mm.  Prijs € 1,25/st.
Vraag er naar in onze kantine!


Toegangshekken

De GROTE HEKKEN zijn in principe op slot.
Het is niet de bedoeling dat er met auto’s op de paden wordt gereden anders dan om grote materialen te halen of te brengen.
Op afspraak kunnen de hekken geopend  en daarna gesloten worden. Stuur een mail naar: bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl.

De poort moet ook weer zo snel mogelijk op slot, zodat de paden zo goed mogelijk begaanbaar blijven.


Water

De waterleidingvoorziening aan de noordzijde is inmiddels aangepast met hulp van vrijwilligers (waarvoor dank!). Er zijn leidingen aangelegd met een grotere doorsnede.

De pomp zal in het tuinseizoen aanstaan van ‘s morgens 07:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur.

In de wintermaanden, van oktober tot april, wordt het (grond)water afgesloten.
Het drinkwater, de kraan op het terras bij de kantine, en de kraan links van de poort aan de andere kant, wordt van december tot en met maart afgesloten, wegens bevriezingsgevaar.

Frezen

U kunt uw tuin laten Frezen.
€ 25,00 voor een tuin tot 100 m2..
€ 40,00 voor een tuin tot 200 m2.
€ 50,00 voor een tuin > 200 m2

Frezen kan worden uitgevoerd vanaf oktober als het weer het toelaat.

Voor nadere informatie kunt u per mail contact opnemen met: bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl

De procedure is vervolgens:storten van het juiste bedrag op onze rekening:   IBAN:  NL06 INGB 0002 3507 07

Verzuimt u niet uw naam en tuinnummer(s) te vermelden!


Mest / Champost

Champignonmest wordt gezamenlijk besteld per container van ca. 30 m3.
De kosten bedragen € 6 per m3 (=12 kruiwagens).
U kunt betalen door overschrijving op onze bankrekening, of contant te betalen in de kantine.
Wilt u bij het overschrijven het aantal m3, het nummer van uw tuin en e-mailadres of tel. nr.  èn naam lidmaatschap in de omschrijving vermelden. Er wordt tijdig aangegeven wanneer er weer champost besteld kan worden.

Verse stalmest kan ook rechtstreeks bij boer Loeffen besteld worden, telefoon 06 – 30343040.


Tuinafval

Wij willen graag ons tuincomplex netjes en schoon houden.

Graag het (tuin)afval zelf afvoeren naar de DAR.


Materialen wegbrengen

Van verschillende tuinders horen wij dat zij steenachtige materialen naar de DAR brengen en schrikken van de kosten. De DAR vraagt €180 per ton gestorte steenachtige materialen. Bij M&M containers wordt ca €20 per ton gerekend met een minimum van 10 euro.
Grond kost ca 40 euro per ton.


Grond voor ophogen tuin

Hieronder leest u de belangrijkste spelregels die gelden op ons tuinencomplex.
Deze spelregels betreffen: Schade aan de vereniging, Veiligheid, Overlast, en Orde en netheid.

Schade aan de vereniging:
-Het is niet toegestaan grond aan te voeren naar het tuinencomplex zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, in verband met vervuilde en/of vuile grond.
Er mag ook geen grond worden afgevoerd.
-U mag geen stenen, kiezelstenen of grind en dergelijke aanvoeren naar de tuin.

Grond voor ophogen van tuinen kan goedgekeurd worden als er een schoongrondverklaring aanwezig is. Dit kan zijn een factuur van een grondboer (deze is verplicht de grond te controleren voor uitgifte) of een officieel grondonderzoeksrapport van een daartoe bevoegd laboratorium. Dit laatste is echter zeer duur.