Voorzieningen

Beheerder

De terreinbeheerder, Wim, houdt voor ons het complex netjes.

U kunt bij hem melden dat u tegels of ander tuinmateriaal over heeft onder vermelding van naam, tuinnummer en telefoonnummer. Wie iets nodig heeft kan navraag doen bij hem, en dat dan verder zelf regelen met de betreffende tuinder.

Daarnaast kunt u hem vragen, als hij tijd heeft, of hij kleine klussen voor u kan doen zoals bijvoorbeeld:

  • het repareren van de lekke band van uw kruiwagen
  • het afzagen van een dikke tak van uw fruitboom
  • het afvoeren van tuinafval of andere materialen als u zelf geen mogelijkheid heeft om naar de DAR te gaan (zie ook tuinafval)

Verzekeren Tuinhuisje / Kas

U kunt uw tuinhuisje inclusief inboedel verzekeren. Als u een huisje verzekerd heeft kunt u op dezelfde tuin ook uw kas verzekeren. Voor informatie kunt u een bericht sturen naar penningmeester@volkstuinendesmallesteeg.nl.


Tonkinstokken

U kunt bij De Smalle Steeg tonkinstokken kopen.
Ga er niet zelf mee slepen als u ze zo dichtbij kunt aanschaffen!
Lengte 270cm, diameter 18/20mm.  Prijs € 1,25/st.
Vraag er naar in onze kantine!


Toegangshekken

De GROTE HEKKEN zijn in principe op slot als de terreinbeheerder Wim de Booij niet aanwezig is.
Het is niet de bedoeling dat er met auto’s op de paden wordt gereden anders dan om grote materialen te halen of te brengen.
Op afspraak kunnen de hekken geopend  en daarna gesloten worden.
Dit dient u wel tijdig, minstens één werkdag van te voren,  af te spreken met Wim (06-46066299)

De poort moet ook weer zo snel mogelijk op slot, zodat de paden zo goed mogelijk begaanbaar blijven.


Water

De waterleidingvoorziening aan de noordzijde is inmiddels aangepast met hulp van vrijwilligers (waarvoor dank!). Er zijn leidingen aangelegd met een grotere doorsnede.

De pomp zal in het tuinseizoen aanstaan van ‘s morgens 07:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur.

In de wintermaanden, van oktober tot april, wordt het (grond)water afgesloten.
Het drinkwater, de kraan op het terras bij de kantine, en de kraan links van de poort aan de andere kant, wordt van december tot en met maart afgesloten, wegens bevriezingsgevaar.


Ploegen en/of Frezen

U kunt uw tuin laten Ploegen en/of Frezen.
Ploegen € 20,00; Frezen € 15,00 voor een tuin tot 100 m2..
Ploegen € 25,00;  Frezen € 20,00 voor een tuin tot 200 m2.
Ploegen € 30,00;  Frezen € 25,00 voor een tuin > 200 m2

Ploegen en/of Frezen kan worden uitgevoerd vanaf oktober als het weer het toelaat.
Graag hierover overleggen met onze terreinbeheerder.

U kunt zich inschrijven voor ploegen en/of frezen d.m.v:

-storten van het juiste bedrag op onze rekening:   IBAN:  NL06 INGB 0002 3507 07

   of

-contante betaling in de kantine.

Verzuimt u niet uw naam en tuinnummer(s) te vermelden!

Bij twijfel of overige vragen neemt u contact op met het secretariaat: secretariaat@volkstuinendesmallesteeg.nl.


Mest / Champost

Champignonmest wordt gezamenlijk besteld per container van ca. 30 m3.
De kosten bedragen € 6 per m3. 1 m3 is ongeveer gelijk aan 12 kruiwagens.
U kunt betalen door overschrijving op onze bankrekening, of contant te betalen in de kantine.
Wilt u bij het overschrijven het aantal m3, het nummer van uw tuin èn naam lidmaatschap in de omschrijving vermelden. Er wordt tijdig aangegeven wanneer er weer champost besteld kan worden.

Verse stalmest kan rechtstreeks bij boer Loeffen besteld worden, telefoon 06 – 30343040.
(Boer Loeffen heeft sleutels van de grote poorten).


Tuinafval

Wij willen graag ons tuincomplex netjes en schoon houden. 

Als de terreinbeheerder tuinafval voor u wegbrengt betaalt u € 15,00 per rit (u betaalt de huur van de aanhanger plus een bijdrage voor tijd en benzine). Als u ander afval wilt afvoeren, dan moet u zelf meerijden om u als inwoner van Nijmegen te legitimeren bij de DAR. De kosten per rit zijn ook dan € 15,00. Daarbij komen dan nog de eventuele kosten voor het storten bij de DAR.