Update site

Nieuws van uw webmaster: update van de website n.a.v. de onlangs gehouden  ALV. Zie de pagina’s  “Wie is wie”, ”Voorzieningen” en “Opbouwochtenden”.