Twee belangrijke zaken!

TEN EERSTE

De vereniging gaat zich houden aan de bepaling in het huurcontract met de gemeente Nijmegen, waarin staat dat iedere tuinder een jaarcontract heeft. Normaal gesproken wordt dit contract ieder jaar verlengd, maar bij onvoldoende onderhoud van de tuin kan het bestuur besluiten het contract te beëindigen. In voorgaande jaren was het dan mogelijk een beroep te doen op de ALV, dat is nu niet meer het geval.

TEN TWEEDE

Besloten is om een administratiekantoor in te schakelen voor het versturen van de contributie-facturen en het maken van de jaarstukken. Het bestuur zag zich hiertoe gedwongen omdat er geen lid binnen de vereniging was met voldoende financiële kennis die deze taken kon verrichten. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee, die alle leden terug gaan zien op de jaarfactuur. Gelukkig hebben we voor het “dagelijkse werk” wel een nieuwe penningmeester gevonden

Namens het bestuur, Jeannette Zweer