T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg
okt 022012
 

Voor het aan- of afvoeren van tuinbenodigdheden of wegbrengen van afval naar de DAR (en dus niet voor verhuizingen of andere zaken!!!) is de aanhangwagen beschikbaar. Op voorstel van de tuincommissie heeft het bestuur in 2010 besloten een kleine bijdrage te vragen voor het gebruik van de aanhangwagen. Dat is nodig om reparaties te kunnen betalen en te reserveren voor een nieuwe aanhangwagen over een aantal jaren.
De aanhangwagen kan gereserveerd worden in de kantine bij een van de medewerkers. De bijdrage moet vóóraf bij reserveren betaald worden.

De volgende tarieven gelden: Bij gebruik door de tuinder zelf: € 5,00 per dagdeel (halve dag)
Bij aftransporteren van tuinafval door een medewerker van de tuin: € 10,00 per rit (o.a. voor benzine).
Als er ander afval door de tuinmedewerker moet worden afgevoerd, dan moet de tuinder zelf meerijden om zich als inwoner van Nijmegen te legitimeren bij de DAR. De kosten per rit zijn ook dan € 10,00 Daarbij komen dan nog de eventuele kosten voor het storten bij de DAR. Dit zal helpen om ons tuincomplex netjes te houden.

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.