Tuintips

Aspergeloof

Bij degenen die asperges telen is ook regelmatig aspergeloof te vinden op de tuin. Het loof moet in de herfst worden opgeruimd omdat ook hierop insecten en schimmels overwinteren en in het voorjaar schade kunnen toebrengen aan de verse asperges. Zowel de aspergevlieg als de aspergekever zijn hier voorbeelden van. De schimmel Roest blijft ook op oude stengeldelen achter. Het beste resultaat behaalt u door de stengels er in oktober uit te trekken, zodat ook…

Houtas

In mijn vorige nieuwsbrief had ik het over patentkali als meststof voor de aardappel. Als alternatief kun je ook houtas gebruiken. Houtas bevat veel kalium en is geschikt als meststof. Je gebruikt maximaal 1 kg per 10 m². Ook wortels en uien hebben baat bij een extra kaliumgift. Kalium bevordert de vorming van wortels en knollen, zorgt voor stevige planten én verhoogt de weerstand tegen schimmelziekten.

Kleigrond verbeteren

Moet ik kleigrond gaan mengen met tuinaarde?. Is niet direct nodig, maar bij het planten wel wat tuinaarde in het plantgat stoppen, al was het maar om de wortels er goed in te kunnen stoppen (lukt niet zo goed met klonten klei). De goedkoopste en beste manier om kleigrond beter bewerkzaam te maken, en voor een betere tuinstructuur te zorgen is in eerste instantie om een laag metzelzand van ongeveer 5 cm dik over je…

Konijnenverschrikker

Wist u dat u konijnen kunt verjagen door twee dakpannen in de tuin tegen elkaar te plaatsen? Konijnen schrikken hiervan zoals vogels van een vogelverschrikker. Verplaats de pannen af en toe, zodat de konijnen er niet aan kunnen wennen en u zult zien: flappie verdwijnt!

Meeldauw op druiven: gebruik eens volle melk

Melk is goed voor …….. Meeldauw op druiven kan worden bestreden met volle melk (oplossing 1 liter melk : 4 liter water). Dat is de conclusie van de Universiteit in Adelaide (VS). Hoe het middel werkt is onduidelijk, maar uit een proef waarbij melk, wei en een product van canolla-olie in druiven werd getest, kwam volle melk als beste uit de bus. Het gebruik van zwavel kan zo worden beperkt. Bron: http://nl.tuinen.narkive.com/CjgQVtso/meeldauw-in-druif

Wat groeit er goed in vette kleigrond?

Tuin met een vette kleigrond: Welke soorten gedeien goed in vette klei en bloeien uitbundig? In vette kleigrondtuin groeien goed: – vlinderstruik – grote kaardebol (kan dik twee meter hoog worden) – stokroos – diverse oeverplanten (bv. gele lis, dotterbloem) – margrieten – artisjok (tegen alle verwachting in) – vergeetmenietjes (maar die zaaien enorm uit, ze zijn een plaag af en toe) – winterjasmijn (doet het goed op niet te natte plaats) – smeerwortel (onuitroeibaar)…