T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg

Nieuws

 

Pomp en toiletten

Beste leden,
Er is weer hard gewerkt aan de pomp. Er zijn foto’s te vinden onder het kopje foto’s. Verder gaan de toiletten weer open vanaf 1 maart.

Bodemonderzoek(26-11-2020)

Resultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek Tuin- en ontspanningsvereniging de Smalle Steeg Nijmegen

Begin dit jaar is de kwaliteit van de bodem van ons volkstuincomplex onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grond prima in orde is! Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen. Wie het rapport zelf wil lezen (116 pagina’s dik) kan een kopie ervan opvragen bij het bestuur of klik hier om het onderzoek te lezen.

Waarom dit onderzoek?

Het terrein is al 35 jaar in gebruik als volkstuin.De grond is echter nooit onderzocht op vervuiling. Om er helemaal zeker van te zijn dat we ons voedsel veilig kunnen verbouwen, heeft het bestuur de gemeente gevraagd een bodemonderzoek uit te laten voeren.  

Wat is er precies onderzocht?

Gelijkmatig verdeeld over het hele terrein is de grond op 47 plekken onderzocht. Ook is er op vier verschillende plaatsen geboord om het grondwater te onderzoeken. Er is gezocht naar schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld barium, cadmium, kwik, lood, minerale olie, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en asbest. Dit zijn een paar voorbeelden, de volledige lijst van onderzochte stoffen kun je in het rapport lezen.

Uitkomsten onderzoek: de kwaliteit van de grond

De kwaliteit van de grond is goed. Op drie van de 47 plekken is een kleine hoeveelheid  nikkel, kobalt, PAK en minerale olie gevonden. De hoeveelheden zijn echter zo klein dat het geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

Uitkomsten onderzoek: kwaliteit van het grondwater

Ook de kwaliteit van het grondwater is goed. Er is een lichte verhoging van barium aangetroffen, maar ook dit levert geen risico’s op voor de gezondheid.

Uitkomsten onderzoek: de aanwezigheid van asbest

Het onderzoek naar asbest heeft geen problemen aan het licht gebracht. De onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden dat er asbest is gebruikt voor de huisjes en andere  bebouwingen op het terrein. Op een plek is er wel wat asbest in de bodem gevonden. Ook hier is de hoeveelheid zo klein dat het geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

Conclusie

We weten nu zeker dat de bodem en het grondwater van ons volkstuincomplex in orde zijn. We kunnen veilig genieten van het voedsel van onze moestuin!

Kantine en toiletten weer gesloten vanwege corona

Beste tuinders, In verband met de toenemende aantallen coronabesmettingen in het oosten van Nederland en een vastgesteld aantal besmettingen onder leden van de tuinvereniging, heeft het bestuur besloten om de kantine en de toiletten te sluiten om zo het besmettingsgevaar op het complex te verkleinen. Daarnaast wordt de leden gevraagd om de voorgeschreven maatregelen in acht te nemen, voldoende afstand van elkaar te behouden en bij besmetting met corona niet naar het complex te komen. Het bestuur

Poort sluiten

Beste tuinders, Een verzoek van het bestuur om bij binnenkomst en weggaan de poort te sluiten. Er zijn afgelopen weken diverse meldingen gedaan van diefstal van groente en fruit. Een vriendelijk verzoek “poort sluiten”. Het bestuur

Nieuwe waterpomp

Beste leden, Aan de ene kant van het complex (niet de kant van de kantine) waren er de afgelopen jaren veel problemen met lage waterdruk waardoor er vaak maar een klein straaltje water uit de kraan kwam. Om dit te verhelpen is er een ” pomp project” van paar vrijwilligers gestart om de mogelijkheid en de kosten van tweede pomp in kaart te brengen. 16 mei is er al een tweede aanzuig gat gemaakt (puls geslagen). De nieuwe pomp wordt binnenkort aangesloten. Daardoor is er binnenkort aan beide kanten van het complex voldoende water beschikbaar. Zeker tijdens deze droogte een enorme verbetering! Met vriendelijke groet, Het bestuur.

Algemene Leden Vergadering uitgesteld

Het bestuur had een algemene ledenvergadering in april willen houden. In verband met het coronavirus gaat dit echter niet door. Zodra de situatie het toe laat zal het bestuur een nieuwe vergadering plannen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Jaarbrief 2019

Beste tuinders. De jaarbrief voor 2019 kunt u hier lezen.

Bedankt voor alle hulp

Beste tuinders,

Wij als bestuur willen jullie bedanken voor de hulp bij  de opknapdagen en klus zaterdagen. Er is afgelopen seizoen  een hoop gedaan en verzet onder andere het voor terrein bij de poorten opknappen. Diverse tuin grondig opgeruimd zodat ze weer verhuurd konden worden. En de houtwal aan de kant van de A73 is al heel veel gedaan. Wij hopen dat er volgende jaar nog meer tuinders komen om de handen uit de mouwen steken. Zodat het complex er netjes bij komt te liggen en blijft liggen. Nogmaals bedankt

 Groeten, het bestuur

Opbouwdagen 2019

Woensdag 26 juni van 10.00 tot 12.00 is de eerste opbouwdag van 2019. Op deze dag zullen we de entree van ons complex aanpakken. Graag nodigen wij leden uit om hierbij aanwezig te zijn zodat we samen de vereniging kunnen verbeteren. Meer informatie vind u onder het kopje opbouwdagen.

Clubgebouw

Graag willen we iedereen vragen om de toegangsdeur bij vertrek af te sluiten. Geregeld wordt de toegangsdeur van ons clubgebouw ’s morgens open aangetroffen. We zijn dan NIET verzekerd tegen diefstal! Ook brandt vaak de verlichting op de toiletten, doet u alstublieft het licht weer uit.

Afvalstorten is verboden

U mag geen afval neerzetten bij de poorten (ook geen plastic- of snoeiafval). Ook zijn we wederom benaderd door Bureau Toezicht en Handhaving over storten van afval vóóraan rechts in de Smallesteeg. Dit is ten strengste verboden. De politie beboet overtredingen.

Tuinfluiters

In de tuinfluiters vindt u allerlei nieuwtjes en tips.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.