Nieuws

Reuzenbereklauw

Langs de rand van het gebied groeit veel reuzenberenklauw. Een plant die wel drie meter kan worden en zich snel verspreidt. Zo verdrijft hij andere planten. Prachtige grote bloemschermen, daarom is hij ooit vanuit de Kaukasus geïmporteerd.  Op de stengels en bladeren zitten stekels, als je je daaraan prikt komt…

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 1 juli 2023 Tijd: 10:30 tot 11:30 Plaats: tuinvereniging Smalle Steeg kantine AGENDA 1: Opening 2: Korte terugblik op afgelopen jaar 3: Mededelingen 4: Notulen ALV 2022 5: Financieel verslag 2022 -Toelichting financieel jaar 2022 -Verslag kascommissie (Peter Vaesen en Jos van Hinthem) Vaststellen jaarrekening 2022 -Verlenen decharge aan…

Onder het maaiveld

  De moeite van het bekijken waard! De makers van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad gaan ondergronds. De film Onder Het Maaiveld maakt het ongeziene gezien. De film inspireert en verwondert en geeft inzicht in de bodem. Naast de wereld boven de grond bevolkt door planten, insecten en…

Lek noordzijde

Vanwege een lek is het drinkwater aan de noordzijde verontreinigd. We adviseren u dit niet te drinken. We gaan zo snel mogelijk melding maken bij Vitens en hopen dat het lek gauw gedicht wordt. U kunt wel drinkwater halen bij de kraan bij het pomphuis bij de kantine.

Paden & afval

PADEN SCHOONHOUDEN De paden op het tuincomplex worden momenteel onderhouden door Sjon. Hij ondervindt tijdens het maaien voortdurend hinder van rommel die langs de tuinen wordt gelegd. Dit is gevaarlijk bij het maaien en de maaimachine gaat er kapot van. Wilt u geen tuinslangen, tuinafval, ijzerdraad, stenen, tegels, en andere…

Watervoorziening

De watervoorziening aan de noordkant is klaar. De leidingen en een aantal kranen zijn vervangen. Hopelijk zijn de problemen nu opgelost en kan bij droogte door iedereen gesproeid worden. Lek aan de kant van de kantine. Aan de kant van de kantine was een lek ontstaan, maar gelukkig is dit…

Champost bestellen

U kunt weer champost bestellen tot en met uiterlijk 9 april. De kosten bedragen € 6,- per m2 (=12 kruiwagens). U kunt een mail sturen naar bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl onder vermelding van: aantal m2 en uw naam en tuinnummer. U kunt ook de lijst in de kantine invullen. Ook hier graag uw…

Wim de Booij pad

Zaterdag 18 maart 2023 vond er een herdenkingsbijeenkomst plaats voor Wim de Booij die van 2001 – 2023 beheerder van het complex was. Het pad naar de kantine leidend is als eerbetoon en ter nagedachtenis naar hem vernoemd.    

Kantine

De kantine is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10:15 – 12:30 uur. Behalve koffie en thee zijn er ook tosti’s en saucijzenbroodjes te koop en op zaterdag is er verse soep tussen 11:30 – 12.30 uur. Vind je het leuk om ook een dagdeel mee te helpen meld je…

Watervoorziening

Binnenkort wordt er weer gewerkt aan de watervoorziening.  We zoeken nog tuinders die daarbij willen helpen.Laat het weten aan een van de bestuursleden of mail naar: bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl. 1 april moet alles weer aangesloten zijn en werken.

Hulp gevraagd!

In principe is elke tuinder lid van de vereniging. Dit houdt in dat elke tuinder ook een verantwoordelijkheid draagt in het reilen en zeilen van de vereniging! We gaan proberen om een groep van 6-8 mensen bij elkaar te krijgen, die de taken van Wim gezamenlijk kunnen overnemen. Er hebben…

Clubgebouw/toiletten/poort/afval

Toegangspoort(en) sluiten Een dringend verzoek om bij binnenkomst en vertrek de toegangspoort te sluiten! Afvalstorten is verboden U mag geen afval neerzetten bij de toegangspoort(en) (ook geen plastic-of snoeiafval). Afval storten vóóraan rechts in de Smallesteeg is ook ten strengste verboden. De politie beboet bij overtredingen. Clubgebouw & toiletgroep Aan…

Bodemonderzoek – november 2020

Bodemonderzoek(26-11-2020) Resultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek Tuin- en ontspanningsvereniging de Smalle Steeg Nijmegen Begin dit jaar is de kwaliteit van de bodem van ons volkstuincomplex onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grond prima in orde is! Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen. Wie het rapport zelf…

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.