T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg

Nieuws

 

Toiletten gesloten vanaf december

Vanaf 1 december 2019 zullen de toiletten gesloten zijn. Vanaf 1 maart 2020 gaan ze weer open.

 

Opbouwdagen 2019

Woensdag 26 juni van 10.00 tot 12.00 is de eerste opbouwdag van 2019. Op deze dag zullen we de entree van ons complex aanpakken. Graag nodigen wij leden uit om hierbij aanwezig te zijn zodat we samen de vereniging kunnen verbeteren. Meer informatie vind u onder het kopje opbouwdagen.

 

Champost voorjaar 2019

We gaan weer champost bestellen onder de condities die u vindt onder voorzieningen.Vorig jaar is er veel champost afgenomen zonder dat er voor betaald was!
We gaan daar nu strenger op controleren, vandaar dat we op de tuinen aangeven wie hoeveel besteld én betaald heeft. U moet dus vooraf betalen.

 

Clubgebouw

Graag willen we iedereen vragen om de toegangsdeur bij vertrek af te sluiten. Geregeld wordt de toegangsdeur van ons clubgebouw ’s morgens open aangetroffen. We zijn dan NIET verzekerd tegen diefstal! Ook brandt vaak de verlichting op de toiletten, doet u alstublieft het licht weer uit.

 

Water

Rond 1 april gaat de pomp weer aan en kunt u weer water gebruiken.

 

Afvalstorten is verboden

U mag geen afval neerzetten bij de poorten (ook geen plastic- of snoeiafval). Ook zijn we wederom benaderd door Bureau Toezicht en Handhaving over storten van afval vóóraan rechts in de Smallesteeg. Dit is ten strengste verboden. De politie beboet overtredingen.

 

Tuinfluiters

In de tuinfluiters vindt u allerlei nieuwtjes en tips.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.