Nieuws

Save the date!

De jaarlijkse barbecue is dit jaar op zaterdag 14 september van 18:00 uur tot plm. 21:30 uur. ALLE tuinders en partners en kinderen zijn van harte welkom. De vrijwilligersavond is op zaterdag 12 oktober van 19:00 uur tot plm. 22:30 uur. Deze avond is bedoeld voor ALLE vrijwilligers om gezellig…

Reuzenbereklauw

Langs de rand van het gebied groeit veel reuzenberenklauw. Een plant die wel drie meter kan worden en zich snel verspreidt. Zo verdrijft hij andere planten. Prachtige grote bloemschermen, daarom is hij ooit vanuit de Kaukasus geïmporteerd.  Op de stengels en bladeren zitten stekels, als je je daaraan prikt komt…

Onder het maaiveld

  De moeite van het bekijken waard! De makers van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad gaan ondergronds. De film Onder Het Maaiveld maakt het ongeziene gezien. De film inspireert en verwondert en geeft inzicht in de bodem. Naast de wereld boven de grond bevolkt door planten, insecten en…

Paden & afval

PADEN SCHOONHOUDEN De paden op het tuincomplex worden momenteel onderhouden door Sjon. Hij ondervindt tijdens het maaien voortdurend hinder van rommel die langs de tuinen wordt gelegd. Dit is gevaarlijk bij het maaien en de maaimachine gaat er kapot van. Wilt u geen tuinslangen, tuinafval, ijzerdraad, stenen, tegels, en andere…

Champost bestellen

U kunt weer champost bestellen tot en met uiterlijk 9 april. De kosten bedragen € 6,- per m2 (=12 kruiwagens). U kunt een mail sturen naar bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl onder vermelding van: aantal m2 en uw naam en tuinnummer. U kunt ook de lijst in de kantine invullen. Ook hier graag uw…

Wim de Booij pad

Zaterdag 18 maart 2023 vond er een herdenkingsbijeenkomst plaats voor Wim de Booij die van 2001 – 2023 beheerder van het complex was. Het pad naar de kantine leidend is als eerbetoon en ter nagedachtenis naar hem vernoemd.    

Hulp gevraagd!

In principe is elke tuinder lid van de vereniging. Dit houdt in dat elke tuinder ook een verantwoordelijkheid draagt in het reilen en zeilen van de vereniging! We gaan proberen om een groep van 6-8 mensen bij elkaar te krijgen, die de taken van Wim gezamenlijk kunnen overnemen. Er hebben…

Clubgebouw/toiletten/poort/afval

Toegangspoort(en) sluiten Een dringend verzoek om bij binnenkomst en vertrek de toegangspoort te sluiten! Afvalstorten is verboden U mag geen afval neerzetten bij de toegangspoort(en) (ook geen plastic-of snoeiafval). Afval storten vóóraan rechts in de Smallesteeg is ook ten strengste verboden. De politie beboet bij overtredingen. Clubgebouw & toiletgroep Aan…

Bodemonderzoek – november 2020

Bodemonderzoek(26-11-2020) Resultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek Tuin- en ontspanningsvereniging de Smalle Steeg Nijmegen Begin dit jaar is de kwaliteit van de bodem van ons volkstuincomplex onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grond prima in orde is! Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen. Wie het rapport zelf…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet…

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.