Nieuws

Champost bestellen

U kunt weer champost bestellen tot en met uiterlijk 9 april. De kosten bedragen € 6,- per m2 (=12 kruiwagens). U kunt een mail sturen naar bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl onder vermelding van: aantal m2 en uw naam en tuinnummer. U kunt ook de lijst in de kantine invullen. Ook hier graag uw…

Wim de Booij pad

Zaterdag 18 maart 2023 vond er een herdenkingsbijeenkomst plaats voor Wim de Booij die van 2001 – 2023 beheerder van het complex was. Het pad naar de kantine leidend is als eerbetoon en ter nagedachtenis naar hem vernoemd.    

Kantine

De kantine gaat weer open op zaterdag 18 maart en is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:15 – 12:30 uur. Behalve koffie en thee zijn er ook tosti’s en saucijzenbroodjes te koop en op zaterdag is er verse soep tussen 11:30 – 12.30 uur. Vind je…

Watervoorziening

Binnenkort wordt er weer gewerkt aan de watervoorziening.  We zoeken nog tuinders die daarbij willen helpen.Laat het weten aan een van de bestuursleden of mail naar: bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl. 1 april moet alles weer aangesloten zijn en werken.

Hulp gevraagd!

In principe is elke tuinder lid van de vereniging. Dit houdt in dat elke tuinder ook een verantwoordelijkheid draagt in het reilen en zeilen van de vereniging! We gaan proberen om een groep van 6-8 mensen bij elkaar te krijgen, die de taken van Wim gezamenlijk kunnen overnemen. Er hebben…

Clubgebouw/toiletten/poort/afval

Toegangspoort(en) sluiten Een dringend verzoek om bij binnenkomst en vertrek de toegangspoort te sluiten! Afvalstorten is verboden U mag geen afval neerzetten bij de toegangspoort(en) (ook geen plastic-of snoeiafval). Afval storten vóóraan rechts in de Smallesteeg is ook ten strengste verboden. De politie beboet bij overtredingen. Clubgebouw & toiletgroep Aan…

Bodemonderzoek – november 2020

Bodemonderzoek(26-11-2020) Resultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek Tuin- en ontspanningsvereniging de Smalle Steeg Nijmegen Begin dit jaar is de kwaliteit van de bodem van ons volkstuincomplex onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grond prima in orde is! Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen. Wie het rapport zelf…

Water & pompinstallatie

De waterleidingvoorziening aan de noordzijde is inmiddels aangepast met hulp van vrijwilligers( waarvoor dank). Er zijn leidingen aangelegd met een grotere doorsnede. De pomp zal in het tuinseizoen aanstaan van ’s ochtends 07:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet…

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.