Nieuws

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek(26-11-2020) Resultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek Tuin- en ontspanningsvereniging de Smalle Steeg Nijmegen Begin dit jaar is de kwaliteit van de bodem van ons volkstuincomplex onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grond prima in orde is! Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen. Wie het rapport zelf…

2020, divers ivm corona

Kantine en toiletten weer gesloten vanwege corona Beste tuinders, In verband met de toenemende aantallen coronabesmettingen in het oosten van Nederland en een vastgesteld aantal besmettingen onder leden van de tuinvereniging, heeft het bestuur besloten om de kantine en de toiletten te sluiten om zo het besmettingsgevaar op het complex…

Nieuws en jaarbrief 2019

Bedankt voor alle hulp Beste tuinders, Wij als bestuur willen jullie bedanken voor de hulp bij  de opknapdagen en klus zaterdagen. Er is afgelopen seizoen  een hoop gedaan en verzet onder andere het voor terrein bij de poorten opknappen. Diverse tuin grondig opgeruimd zodat ze weer verhuurd konden worden. En de houtwal aan…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet…

Champost voorjaar 2019

We gaan weer champost bestellen onder de condities die u vindt onder voorzieningen. Vorig jaar is er veel champost afgenomen zonder dat er voor betaald was! We gaan daar nu strenger op controleren, vandaar dat we op de tuinen aangeven wie hoeveel besteld én betaald heeft. U moet dus vooraf…

Afvalstorten is verboden

U mag geen afval neerzetten bij de poorten (ook geen plastic- of snoeiafval). Ook zijn we wederom benaderd door Bureau Toezicht en Handhaving over storten van afval vóóraan rechts in de Smallesteeg. Dit is ten strengste verboden. De politie beboet overtredingen.

Clubgebouw/toiletten

Vanaf 1 april is het clubgebouw en de toiletgroep weer geopend. Graag willen we iedereen vragen om de toegangsdeur bij vertrek af te sluiten. Geregeld wordt de toegangsdeur van ons clubgebouw ’s morgens open aangetroffen. We zijn dan NIET verzekerd tegen diefstal! Ook brandt vaak de verlichting op de toiletten,…

Aanhanger

De aanhanger kan voor transport voor de volkstuin gehuurd worden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan de aanhanger te gebruiken voor verhuizingen of grote klussen thuis. U betaalt een bijdrage van € 5,00 per dagdeel (ochtend of middag). Deze bijdrage is nodig om reparaties te kunnen betalen en geld te reserveren…

Kruiwagen

U kunt de kruiwagen van de vereniging lenen. U vindt de kruiwagen in het portaal van het kantinegebouw direct achter de voordeur. U brengt de kruiwagen natuurlijk heel en schoon weer terug.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.