T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg

nieuws

 

Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering van 2019 houden wij op 20 april om 11.00. Alle leden zijn van harte welkom. De agenda en de stukken ontvangt u per email.

 

Champost voorjaar 2019

We gaan weer champost bestellen onder de condities die u vindt onder voorzieningen.Vorig jaar is er veel champost afgenomen zonder dat er voor betaald was!
We gaan daar nu strenger op controleren, vandaar dat we op de tuinen aangeven wie hoeveel besteld én betaald heeft. U moet dus vooraf betalen.

 

Clubgebouw/toiletten 2019

Vanaf 1 april is het clubgebouw en de toiletgroep weer geopend. Graag willen we iedereen vragen om de toegangsdeur bij vertrek af te sluiten. Geregeld wordt de toegangsdeur van ons clubgebouw ’s morgens open aangetroffen. We zijn dan NIET verzekerd tegen diefstal! Ook brandt vaak de verlichting op de toiletten, doet u alstublieft het licht weer uit.

 

Water

Rond 1 april gaat de pomp weer aan en kunt u weer water gebruiken.

 

Afvalstorten is verboden

U mag geen afval neerzetten bij de poorten (ook geen plastic- of snoeiafval). Ook zijn we wederom benaderd door Bureau Toezicht en Handhaving over storten van afval vóóraan rechts in de Smallesteeg. Dit is ten strengste verboden. De politie beboet overtredingen.

 

Tuinfluiters

In de tuinfluiters vindt u allerlei nieuwtjes en tips.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.