T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg

Nieuws

 
Bodemonderzoek
 
Beste leden,
Het bestuur heeft dit bodemonderzoek bij de Gemeente aangevraagd om te kijken wat de kwaliteit van de bodem is. De verwachting van de gemeente is dat de bodem van de tuinen niet vervuild is. Omdat er in het verleden geen bodemonderzoek is uitgevoerd op het terrein lijkt het de gemeente goed om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken. Tijdens het onderzoek is het bestuur van de vereniging aanwezig. Er wordt met een smalle grondboor op 47 plekken op het terrein een beetje grond uit de bodem gehaald. Ook zal op 4 plekken een buis in de grond worden geplaatst om wat grondwater te onderzoeken. 
Goed nieuws! De resultaten van het onderzoek zijn goed de gehele volkstuin kan dus gebruikt blijven worden zoals het nu gebruikt wordt. Klik hier om het onderzoek te lezen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Kantine en toiletten weer gesloten vanwege corona

Beste leden,
In verband met de toenemende aantallen coronabesmettingen in het oosten van Nederland en een vastgesteld aantal besmettingen onder leden van de tuinvereniging, heeft het bestuur besloten om de kantine en de toiletten te sluiten om zo het besmettingsgevaar op het complex te verkleinen.
Daarnaast wordt de leden gevraagd om de voorgeschreven maatregelen in acht te nemen, voldoende afstand van elkaar te behouden en bij besmetting met corona niet naar het complex te komen.
 
Het bestuur.

Poort sluiten

Beste tuinders, Een verzoek van het bestuur om bij binnenkomst en weggaan de poort te sluiten. Er zijn afgelopen weken diverse meldingen gedaan van diefstal van groente en fruit. Een vriendelijk verzoek “poort sluiten”. Het bestuur

Nieuwe waterpomp

Beste leden, Aan de ene kant van het complex (niet de kant van de kantine) waren er de afgelopen jaren veel problemen met lage waterdruk waardoor er vaak maar een klein straaltje water uit de kraan kwam. Om dit te verhelpen is er een ” pomp project” van paar vrijwilligers gestart om de mogelijkheid en de kosten van tweede pomp in kaart te brengen. 16 mei is er al een tweede aanzuig gat gemaakt (puls geslagen). De nieuwe pomp wordt binnenkort aangesloten. Daardoor is er binnenkort aan beide kanten van het complex voldoende water beschikbaar. Zeker tijdens deze droogte een enorme verbetering! Met vriendelijke groet, Het bestuur.

Resultaten bodemonderzoek

Beste tuiniers, uit het bodem onderzoek is gebleken dat onze grond helemaal in orde is. 🙂 Zie: e-mail

Algemene Leden Vergadering uitgesteld

Het bestuur had een algemene ledenvergadering in april willen houden. In verband met het coronavirus gaat dit echter niet door. Zodra de situatie het toe laat zal het bestuur een nieuwe vergadering plannen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Jaarbrief 2019

Beste tuinders. De jaarbrief voor 2019 kunt u hier lezen.

Bedankt voor alle hulp

Beste tuinders,

Wij als bestuur willen jullie bedanken voor de hulp bij  de opknapdagen en klus zaterdagen. Er is afgelopen seizoen  een hoop gedaan en verzet onder andere het voor terrein bij de poorten opknappen. Diverse tuin grondig opgeruimd zodat ze weer verhuurd konden worden. En de houtwal aan de kant van de A73 is al heel veel gedaan. Wij hopen dat er volgende jaar nog meer tuinders komen om de handen uit de mouwen steken. Zodat het complex er netjes bij komt te liggen en blijft liggen. Nogmaals bedankt

 Groeten, het bestuur

Opbouwdagen 2019

Woensdag 26 juni van 10.00 tot 12.00 is de eerste opbouwdag van 2019. Op deze dag zullen we de entree van ons complex aanpakken. Graag nodigen wij leden uit om hierbij aanwezig te zijn zodat we samen de vereniging kunnen verbeteren. Meer informatie vind u onder het kopje opbouwdagen.

Clubgebouw

Graag willen we iedereen vragen om de toegangsdeur bij vertrek af te sluiten. Geregeld wordt de toegangsdeur van ons clubgebouw ’s morgens open aangetroffen. We zijn dan NIET verzekerd tegen diefstal! Ook brandt vaak de verlichting op de toiletten, doet u alstublieft het licht weer uit.

Afvalstorten is verboden

U mag geen afval neerzetten bij de poorten (ook geen plastic- of snoeiafval). Ook zijn we wederom benaderd door Bureau Toezicht en Handhaving over storten van afval vóóraan rechts in de Smallesteeg. Dit is ten strengste verboden. De politie beboet overtredingen.

Tuinfluiters

In de tuinfluiters vindt u allerlei nieuwtjes en tips.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Ook onze vereniging houdt zich aan de bepalingen die te maken hebben met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden. Welke gegevens wij nodig hebben en wat wij hiermee doen, leest u onder de kop privacy.