T.O.S.S.
Tuin en
Ontspanningsvereniging
De Smalle Steeg

Terreinbeheerder

 
Wim de Booij
telefoon 06-46066299
Wim de Booy

De werktijden van Wim zijn:
Van maandag tot en met vrijdag: van 07:30 tot 13:30 uur.
Afhankelijk van weersomstandigheden kunnen deze tijden aangepast worden.
– Als u Wim belt, houdt u dan een beetje rekening met zijn werktijden?!!

Zijn werkzaamheden bestaan uit het algemene onderhoud van het tuinencomplex met gebruikmaking van de daartoe ter beschikking staande gereedschappen en machines.

U kunt Wim ook aanspreken voor grotere en kleinere reparaties.
Ook voor snoeiwerk op uw tuin, afvoeren van overtollig materiaal e.d. kunt u bij hem terecht.