Contact

Beheerder:
Wim de Booij werkt van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 12:30 uur.
Zijn telefoon nummer is 06-46066299.

Afhankelijk van weersomstandigheden kunnen deze tijden aangepast worden.
Als u Wim belt, houdt u dan rekening met zijn werktijden!


Bestuur:
bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl
penningmeester@volkstuinendesmallesteeg.nl


Aanmelding:
aanmelding@volkstuinendesmallesteeg.nl
Heeft u belangstelling voor een tuin bij onze vereniging?
Stuur dan een e-mail met:
Uw Naam, Adres, en Tel. Nr
Uitsluitend verzoeken per e-mail worden in behandeling genomen.


Bankgegevens: 
IBAN: NL06 INGB 0002 3507 07 t.n.v. De Smalle Steeg

Kamer van koophandel:
KvK Nr.: 40146550


Adres: 
Smallesteeg 2, 6546 AG  Nijmegen