Bodemonderzoek – november 2020

Bodemonderzoek(26-11-2020)

Resultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek Tuin- en ontspanningsvereniging de Smalle Steeg Nijmegen

Begin dit jaar is de kwaliteit van de bodem van ons volkstuincomplex onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grond prima in orde is! Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen uit het rapport samen. Wie het rapport zelf wil lezen (116 pagina’s dik) kan een kopie ervan opvragen bij het bestuur of klik hier om het onderzoek te lezen.

Waarom dit onderzoek?

Het terrein is al 35 jaar in gebruik als volkstuin. De grond is echter nooit onderzocht op vervuiling. Om er helemaal zeker van te zijn dat we ons voedsel veilig kunnen verbouwen, heeft het bestuur de gemeente gevraagd een bodemonderzoek uit te laten voeren.  

Wat is er precies onderzocht?

Gelijkmatig verdeeld over het hele terrein is de grond op 47 plekken onderzocht. Ook is er op vier verschillende plaatsen geboord om het grondwater te onderzoeken. Er is gezocht naar schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld barium, cadmium, kwik, lood, minerale olie, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en asbest. Dit zijn een paar voorbeelden, de volledige lijst van onderzochte stoffen kun je in het rapport lezen.

Uitkomsten onderzoek: de kwaliteit van de grond

De kwaliteit van de grond is goed. Op drie van de 47 plekken is een kleine hoeveelheid  nikkel, kobalt, PAK en minerale olie gevonden. De hoeveelheden zijn echter zo klein dat het geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

Uitkomsten onderzoek: kwaliteit van het grondwater

Ook de kwaliteit van het grondwater is goed. Er is een lichte verhoging van barium aangetroffen, maar ook dit levert geen risico’s op voor de gezondheid.

Uitkomsten onderzoek: de aanwezigheid van asbest

Het onderzoek naar asbest heeft geen problemen aan het licht gebracht. De onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden dat er asbest is gebruikt voor de huisjes en andere  bebouwingen op het terrein. Op een plek is er wel wat asbest in de bodem gevonden. Ook hier is de hoeveelheid zo klein dat het geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

Conclusie

We weten nu zeker dat de bodem en het grondwater van ons volkstuincomplex in orde zijn. We kunnen veilig genieten van het voedsel van onze moestuin!

Bodemonderzoek-2020  Rapport