ALV 2024

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: zaterdag 20 april 2024

Tijd: 10:30 tot 12:00

Plaats: kantine 

Hieronder de stukken:

Algemeen: agenda, bestuursverslag, concept-notulen

Financien: verklaring kascommissie, balans, begroting, winst- en verliesrekening

ALV_24.04.20-Balans Jaarstukken TOSS 2023

ALV_24.04.20-begroting jaarstukken TOSS

ALV_24.04.20-Winst- en verliesrekening Jaarstukken TOSS 2023

ALV_24.04.20-verklaring kascommissie

concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TOSS 2023 2[19703]

ALV_24.04.20-bestuursverslag

ALV_24.04.20-agenda